Who we are legal notices

PPD Czech Republic, s.r.o.

Name/ Název:
PPD Czech Republic, s.r.o.;

Registered address/ Sídlo:
Budějovická alej
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4Czech Republic
Registered under C 37941 at the Court in Prague; Company ID: 63671077;
Zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 37941; IČO 63671077
PPD Czech Republic, s.r.o. is a member of the PPD group of companies.
PPD Czech Republic, s.r.o. je členem PPD skupiny společností.